26May

Tarım Kanunu’nda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışma yapmak üzere kurulan Ulusal Hububat Konseyi’nin (UHK) 7. Genel Kurulu Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı’nın gözlemciliğinde Konya’da gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığına Ali Sürücü, divan başkan yardımcılığına M. Tevfik Dinçer, divan katip üyeliklerine S.Yavuz İlgün ve Prof. Dr. Süleyman Soylu oy birliği ile seçildiler.

Seçimlerde Ticaret, Üretici, Sanayici, Araştırma-Danışma ve Üretici-Tüccar- Sanayici birimlerinden oluşan UHK’nin yeni yönetimi, meclisi, araştırma-danışma kurulları ile denetim kurulu belirlendi. Kayıtlı 124 üyenin 67’sinin katılımıyla yapılan kongre sonucunda, oybirliği ile seçilen UHK’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Başkan Özkan Taşpınar, Başkan Vekilliğine Yaşar Serpi, Sayman Üyeliğe M.Namık Köklüsoy, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Tabur, Sebahattin Yumuşak, Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Aydınalp, Hasan Gümüş, ve Murad Bertan.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, Türkiye’de ilk defa bir tarım kanunun kendi dönemlerinde çıkarılmasının Ak Parti’nin tarıma stratejik bir sektör olarak baktığını göstermesi açısından anlamlı olduğunu belirterek, tarım kesimine yıllık 18 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi. Türk Tarımının son 15 yılda büyük bir gelişme gösterdiğini, var olan sorunların da ortak akılla kolayca aşılacağını belirten Kaleli, hububatın stratejik bir ürün olması nedeniyle daima takip edilmesi, kalite ve veriminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ev sahibi olarak konuklara hitap eden Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, tarım ve tarımsal ticaretin ihmal edilemeyecek kadar önemli bir sektör olduğunu belirterek, günümüzde tarım ve gıda güvenliğinin, dünyanın da en önemli sorunlarından biri olarak karşılarına çıktığının altını çizdi. Çevik, tarımı bir zenginlik kaynağı olarak ekonominin sağlam ve sağlıklı bir halkası haline getirmenin Türkiye’ye büyük bir ekonomik ve politik avantaj getireceğini söyledi. Bunun için UHK’nin çalışmalarını hep desteklerini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı ise, Bakanlık olarak hububat üretime büyük önem verdiklerini belirterek, ülke ihtiyacının karşılanması, mamul madde ihracatında kullanılan hammaddenin yurtiçinden temini için havza bazlı üretim sistemine geçtiklerini belirtti. Hububat tohumluğunun geliştirilmesine yönelik teşvik ve ar-ge faaliyetlerine hız verdiklerini belirten Sığırcı, bu açıdan UHK’nin çalışmalarını önemsediklerinin altını çizdi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, hububatın Türkiye’nin tüm bölgelerini ilgilendiren en önemli ürün olduğunu belirterek, doğrudan 20 milyon insanımızı, dolaylı olarak tüm ülkeyi ekonomik ve sosyal olarak ilgilendirdiğini ifade etti. Üzerinde en çok konuşulan, spekülasyon yapılan stratejik bir ürün olan hububatın, gerek üretimi gerekse ticareti Türkiye’yi olduğu kadar Dünya’yı da ilgilendirdiğini ifade eden Taşpınar, bu açıdan üretim ve kalitenin artırılmasıyla birlikte sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine değindi. Bunun da çok paydaşlı ve ortak akılla üretilecek politikalarla sağlanacağını söyleyen Taşpınar, ” Ulusal Hububat Konseyi; üretici, tüccar, ithalatçı, ihracatçı ve sanayicilerimizin tamamının hak ve menfaatlerini korumak sektörümüzün gelişmesine katkı vermesi amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda; sektörle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler hazırlanması aşamasında ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu amaca dönük çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Buğday, mısır, pirinç gibi ürünler üzerindeki politikalarımızın önemi çok büyüktür. Ulusal hububat konseyi de, hububat ile ilgili politikalara yön vermesi ve hazırlayacağı raporlarla etkin olarak bu karar mekanizmasının içinde olacaktır. Birlik içerisinde, ortak paydada buluşarak alınacak kararlarla da, bu etkinlik daha artacaktır. Ulusal Hububat Konseyi kuruluşundan bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, mevzuattan kaynaklanan bazı sorunlarımız yok değil. Öncelikle bu sorunların çözüme kavuşturulması için bakanlığımızla yaptığımız görüşmeleri hızlandırıp, bir sonuca bağlamak istiyoruz. Ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda yeni bir heyecanla çalışmalarımıza hız vereceğiz ” dedi.

Program, UHK Kurucu Başkanı ve 1. Dönem Mustafa Çevik, İkinci Dönem başkanı Mustafa Yılmazkart, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı ve Divan Başkanı Ali Sürücü’ye plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

6 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURULDA OLUŞAN UHK ORGANLARI

GENEL KURUL

1 ALİ SÜRÜCÜ
2 MEHMET SIĞIRCI
3 DOÇ.DR. S. AHMET BAĞCI
4 ALİ ATAİYİBİNER
5 HALUK TEZCAN
6 EREN GÜNHAN ULUSOY
7 MUSTAFA YILMAZKART
8 RAMAZAN HIDIROĞLU
9 BURAK ANDİ
10 TEMİR KURT
11 ÖMER ZEYDAN
12 GÜRKAN GÜREL
13 EKREM BAŞTUĞ
14 MUTLU DOĞRU
15 FATİH ÖZDEMİR

YÖNETİM ASİL

1 SELÇUK AYDINALP
2 HASAN GÜMÜŞ
3 MEHMET TABUR
4 MURAD BERTAN
5 YAŞAR SERPİ
6 SABAHATTİN YUMUŞAK
7 M.NAMIK KÖKLÜSOY
8 PROF.DR. BAYRAM SADE
9 ÖZKAN TAŞPINAR

YÖNETİM YEDEK

1 SALAMON HALYO
2 BİLAL TABUR
3 MUSTAFA BÜYÜKEĞEN
4 RAMAZAN ÖZKILIÇ
5 MESUT OKYAY
6 CELİL ÇALIŞ
7 DR.ALİ ÜSTÜN
8 MEHMET KAVUN
9 FEDAİ ÇANIM

DENETLEME KURULU ASİL

1 MUSTAFA ÇEVİK
2 MURAT AKBULUT
3 METİN KAVAK

DENETLEME KURULU YEDEK

1 MEHMET BÜYÜKALİM
2 R.ZAFER ARISOY
3 DİLEK ALTINKAYNAK

ARAŞTIRMA VE DANIŞMA KURULU

1 ALİ ULUTÜRK
2 ATİLLA AZKUR
3 GAMZE K. AYTAÇ
4 A.RIFAT HEKİMOĞLU
5 PROF.DR.ALİ TOPAL
6 PROF.DR. SÜLEYMAN SOYLU
7 ÇAĞLAR KAYA
8 PROF. DR. NERMİN BİLGİÇLİ
9 İSMAİL SAYIM