07Haz

2023 Dönemi TMO Alım Fiyatları Açıklandı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2023 ürünü buğday alım fiyatını açıkladı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahil olarak üreticiden ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğdayı 8.250 TL, makarnalık buğdayı 9.000 TL, arpayı ise 7.000 TL alacak şekilde açıklama yaptı.  Ayrıca geçen yıl buğdaya 1.000 TL, arpaya 500 TL olarak uygulanan ve sadece TMO’ ya ürününü getiren çiftçi için ödenen destekleme primi çiftçimiz TMO veya sanayicimize tüccarımıza kime satarsa satsın bu primden faydalanması sağlanmıştır. İlave prim ödemesinden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tüm üreticilerimiz ÇKS’deki kayıtlı üretim miktarları oranında yararlanabilecek. Destekleme primi ile birlikte çiftçimiz bu yıl buğdayını 9.250 TL, arpasını da 7.500 TL’den değerlendirmiş olacak.

Açıklanan fiyatların müdahil fiyatlar olduğuna dikkat çeken Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, bunun piyasaya verilen bir mesaj olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Raporlarımızda ekim alanlarındaki değişim, yağış miktar ve dağılımları ile verim üzerine etken lokal faktörler birlikte değerlendirildiğinde Türkiye buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına göre; Nisan sonu verilerine dayanarak yüzde 3,75 artarak 20,750 milyon ton, arpa üretiminin %7,5 artışla 8,6 milyon ton olacağı ve mayıs ayının yine yağışlı geçmesi de yine rekoltede önemli bir artış yapacağı belirtilmiştir. Küresel buğday üretiminin de bir önceki yıla göre 1,5 milyon ton artışla 790 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Buna bağlı olarak dünya fiyatlarında da ciddi bir gevşeme hakim olmuş, yurtiçi piyasalarımız da bundan etkilenmiştir. Türkiye buğday maliyetlerinin ortalama sulu ve kuru alanlar olmak üzere 6.880 ila 6.640 TL olduğu göz önüne alındığında açıklanan müdahil alım fiyatıyla çiftçimize yüzde 35’lik bir refah payı verilmiş, dünyada yaşanan gelişmeler gözetilmiş, iç piyasa ile dünya fiyatlarının üzerinde açıklanan hububat müdahil alım fiyatlarının bu açıdan piyasanın beklentileri doğrultusunda olduğu kabul görmüştür. Çiftçimizi buğday ekimine teşvik edecek alım fiyatlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal’a teşekkür ederiz.” diyerek, yeni hasat sezonunun çiftçiye, sanayiciye, tüccara ve nihai tüketiciye hayırlı olmasını diledi.

TMO ALIMLARINA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 1. TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (230 nokta) alım faaliyeti gösterecektir.
 2. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir.
 3. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.
 4. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.
 5. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.
 6. Üreticilerimiz lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği (750 TL’ye kadar), araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75’ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânları bulunmaktadır.
 7. Bakanlığımız tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında; ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına Buğdayda 1.000 TL, Arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği verilecektir.
 8. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan üreticilerden ürün bazında ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacaktır.
 9. TMO işyerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır.
 10. Boşaltma ücreti alınmayacaktır.
 11. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılacaktır.
 12. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecektir.

2023 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI

MAKARNALIK BUĞDAYLAR MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup) 9.000

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 8.250

EKMEKLİK BUĞDAYLAR EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 8.250

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 7.500

ARPA (2. Grup) 7.000

ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE (2. Grup) 6.000

Ekmeklik Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat verilecektir. Bu şekilde 1. Grup Ekmeklik Buğday fiyatı ton başına 8.350 TL olacaktır.

Makarnalık Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat verilecektir. Bu şekilde 1. Grup Makarnalık Buğday fiyatı ton başına 9.100 TL olacaktır.

Arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat uygulanacaktır. Bu şekilde 1. Grup Arpa fiyatı ton başına 7.100 TL olacaktır.

Üreticilerimizin Dikkat Edeceği Hususlar;

TMO’ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,

Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB’e üye olmaları,

Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi, gerekmektedir.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden (www.tmo.gov.tr), TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

ANLAŞMALI BANKALAR: Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank T.A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası

27May

TMO Protein Cihazı Satışı Hakkında

TMO Genel Müdürlüğü tarafından 3 adet Perten marka Protein Tayin Cihazı satış ihalesi 28.05.2020 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak olup, ihale ilanı TMO internet sitesi ihaleler bölümünde yer almaktadır.

26May

TMO, Taahhütname Karşılığı Mısır Alımlarına Başlıyor

2015 yılında ülkemiz mısır üretiminin bir önceki yıla göre %5,9 artışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TMO; bugüne kadar mısır ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çalışmalar yapmış ve elde edilen verileri bu alanda politika oluşturulmasında dikkate almıştır. Ülkemizde 2015 dönemi mısır hasatı Akdeniz Bölgesi’nde lokal olarak başlamış olup önümüzdeki günlerde hasatın yoğunlaşması beklenmektedir. TMO, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ÇKS Belgesi olan üreticilerden rutubet oranı %14 ve altındaki mısırın taahhütname karşılığı alımlarına başlayacaktır. Alımlar randevulu olarak yapılacaktır. TMO’ya taahhütname karşılığı mısır teslim eden üreticiler, müdahale alım fiyatı açıklandıktan sonra ürünlerini; -TMO’ya satabilecekler, -Geri çekebilecekler, -Emanet alıma dönüştürebileceklerdir. TMO’ya taahhütname karşılığı mısır teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu gününde getirmeleri gerekmektedir. Yeni hasat döneminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

26May

Tarımda 41 Makine ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan uygulama tebliğine göre bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ve ekipmanlar şunlar:

1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4- Balya makinesi,
5-Bahçe traktörü,
6- Biçer bağlar,
7- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti
8-Canlı balık nakil tankı,
9- Çayır biçme makinesi,
10- Çeltik fide dikim makinesi,
11- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
12-Dal parçalama makinesi,
13-Diskli tırmık,
14- Dip kazan
15-El traktörü,
16-Fındık toplama makinesi,
17-Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
18-File sisteminin kurulması
19-Güneş kolektörü,
20- Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
21-Mibzer,
22-Mini yükleyici
23-Motorlu tırpan,
24-Pamuk toplama makinesi,
25-Pancar söküm makinesi,
26-Patates söküm makinesi,
27-Pülverizatör,
28-Sap parçalama makinesi,
29-Sap toplamalı saman makinesi,
30-Silaj makinesi,
31-Sıra arası çapa makinesi
32-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
33-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
34- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
35- Süt analiz cihazı,
36- Tambur filtre,
37- Taş toplama makinesi,
38- Tarım römorkları,
39- Toprak frezesi,
40- Yem hazırlama makinesi,
41- Zeytin hasat makinesi.

 İlk Kez Desteklenecek Makine ve Ekipmanlar
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl ilk kez 7 yeni makine ve ekipman hibe desteği kapsamına alındı. Buna göre, bahçe traktörü, dip kazan, kimyevi gübre dağıtma makinesi, mini yükleyici,süt analiz cihazı,tarım römorkları, fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri için üreticilere bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Başvurular 1 Ayda Yapılmalı
Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 10 Mayıs 2014’te başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Başvuru Süreci
Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gün olarak belirlendi.
Hibeye Kimler Başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 41 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
Hibe Destek Tutarları

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

26May

Tmo Buğday, Arpa, Mısır Ve Çavdar Satışlarına Devam Etmektedir

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda 02-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında stoklarımızda bulunan;

– Ekmeklik buğdaylar sadece un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 720 – 840 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

– Arpalar sadece kullanıcılarına yönelik 649 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

– Mısırlar sadece yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara yönelik 735 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

– Çavdarlar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,

Satışına devam edilecektir.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.

26May

Pirinç Değirmencilerine Yönelik Çeltik Satışına Başlanmıştır

Çeltik ve pirinç piyasalarını düzenlemek amacıyla TMO işyerlerinin yanı sıra ülke genelinde market zincirleri aracılığıyla TMO logolu paketlerde perakende pirinç satışlarına devam edilmektedir.
Sektörün ham madde temininde sıkıntı yaşamaması amacıyla Kuruluşumuz, pirinç değirmencilerine yönelik çeltik satışına da başlamıştır.
Satışlar randıman esası üzerinden yapılacak olup ilk etapta satışa sunulan 10.000 ton Portekiz menşeili Ronaldo çeşidi çeltik için %60 randımanlı satış fiyatı 1.450 TL/Ton olarak belirlenmiştir.
Satışlar, talepleri önceden toplanmış 54 firmaya eşit miktarlarda yapılacaktır. Satış teslimatları Mersin, Tekirdağ ve Samsun’da yapılacak olup firma başına 185 ton ürün verilecektir.
İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.

26May

Tmo, Mısır Stoklarını 90 Gün Vadeli Ve Vade Farksız Olarak Satışa Açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki tarımsal ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.
Bu kapsamda, stoklarımızda bulunan mısırlar 30.04.2014 (dâhil) tarihine kadar; yem ve nişasta fabrikaları, yemini kendisi imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara yönelik olarak 735 TL/Ton fiyatla peşin ve/veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satışa açılmıştır.
İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.

26May

TMO Buğday, Arpa ve Çavdar Satışı Yapacaktır

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.
Bu kapsamda 01.04.2014 tarihinden itibaren stoklarımızda bulunan;
– Ekmeklik buğdaylar sadece un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 715 – 835 TL/ton arasında değişen fiyatlarla peşin ve 60 ile 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,
– Yerli arpalar sadece kullanıcılarına yönelik 644 TL/Ton fiyatla peşin, İthal arpalar sadece kullanıcılarına yönelik aynı fiyatla peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,
– Çavdarlar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,
Satışa açılmıştır.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.

26May

TMO Buğday, Arpa ve Çavdar Satışı

TMO stoklarında bulunan yerli arpalar peşin bedel mukabili, ithal arpalar ise 120 gün vadeli ve vade farksız olarak 630 TL/Ton fiyatla,

353 bin ton ekmeklik buğday peşin bedel mukabili 715-749 TL/Ton fiyatlarla,

Çavdar ise 90 gün vadeli ve vade farksız olarak 649 TL/Ton fiyatla,

01.04.2013 tarihi itibariyle herhangi bir kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satışa açılmıştır.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.

26May

Tmo, Piyasaların İstikrarı İçin Buğday Satışına Devam Ediyor

TMO tarafından buğday piyasalarında istikrarın korunması amacıyla;

300.000 ton ekmeklik buğday, herhangi bir kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak, kalitelerine göre 685-748 TL/ton arasında değişen fiyatlarla, 500.000 ton ekmeklik buğday, mamûl madde ihracatçılarına yönelik olarak, kalitelerine göre 339-349 $/ton arasında değişen fiyatlarla, peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.