26May

TMO tarafından buğday piyasalarında istikrarın korunması amacıyla;

300.000 ton ekmeklik buğday, herhangi bir kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak, kalitelerine göre 685-748 TL/ton arasında değişen fiyatlarla, 500.000 ton ekmeklik buğday, mamûl madde ihracatçılarına yönelik olarak, kalitelerine göre 339-349 $/ton arasında değişen fiyatlarla, peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.

Ek ve Detaylı bilgi için tıklayın.