Yaşar Serpi

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ulusal Hububat Konseyi

Ulusal Hububat Konseyi, 5488 sayılı Tarım Kanununda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; hububat üreticileri ile hububat bitkilerinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ile hububatla ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirmek amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

Kuruluş esasları 16 Temmuz 2010 tarih ve 27643 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan UHK, yönetmelikte belirtilen tarım alt grubu, ticaret alt grubu, sanayici alt grubu ve üretici tüccar ve sanayici alt gruplarından en az iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurularak tüzel kişilik kazanmıştır. Merkezi Ankara’da bulunan Konsey`de tarım, sanayi, ticaret araştırma ve meslek kuruluşları alt gruplar yer almaktadır.

Ulusal Hububat Konseyi, hububat üreticilerinin ve tüketicilerinin organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi; üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi çalışmalarını yapacak. Hububat üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini, hububat ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılmasını, hububat sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini, tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmaktadır.

Raporlar

Ulusal Hububat Konseyi
Devamı…

Grafikler

İstatistik Grafikleri.
Devamı…

Basında UHK

Basında UHK
Devamı…