28Haz

Anız Yangınları Milli Meseledir

Toprak verimi düşüren ve topraktaki canlıları öldüren anız yangınları ile mücadele son yıllarda devletin de politikası haline geldi. Anız yakanlara bir taraftan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanırken, uzmanlar da çiftçileri anız yakmamaları konusunda çağrıda bulunuyor.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi, anız yakanlara uyarılarda bulundu.

Türkiye topraklarının genel olarak organik maddece zayıf olduğunu belirten Serpi, hububat kaldırıldıktan sonra toprağa karışan anızın, toprak organik yapısını güçlendirdiğini belirtti. Tarım alanlarının gelecek nesillere sağlık şekilde bırakılması gerektiğinin altını çizen Serpi, anız yakmanın hem ülke hem çiftçi ekonomisine zarar verdiğinin altını çizdi.

Türkiye’de tarım yapılabilir yaklaşık 24 milyon hektarlık alanın yaklaşık yarısında tahıl ekimi yapıldığını, tahıl ekilen alanların da yüzde 90’ında buğday ve arpa ekimi yapıldığını belirten UHK Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi, anız yangınları için en büyük sorunun da buğday ve arpa ekim alanlarında oluştuğunu açıkladı. Serpi açıklamasına şöyle devam etti; “Türkiye’de bundan 50 yıl önce yüzde 60’lar seviyesinde olan anız yangınları, son yıllardaki çiftçi eğitimleri ve bilgilendirme çalışmaları ile yüzde 10’lara kadar düşmüştür. Bu iyi bir gelişme olmakla birlikte tamamen ortadan kaldırılması gereken milli bir meseledir. Anız yakma, bu eylemin gerçekleştirenleri tarafından kısa sürede faydalı olduğu iddia edilecek kadar düşünülmeden gerçekleştirilen felaket ve gerçek bir çevre sorunudur. Özellikle ülkemizde makineli tarım ve beraberinde gelen ikinci ürün elde etme isteği ile nadası ortadan kaldıran münavebe sistemi gibi son 50-60 yılda gerçekleşen tarımdaki yapısal değişiklikler ile yakın geçmişte gündeme gelmiştir. Bu nedenle hasat artığı sap ve köklerin doğal yollardan toprağa karışması veya çürüyerek humusa dönüşmesi için gereken süre ortadan kaldırılmak istenmektedir. Hasat işlerinin hızlandığı dönemlerde, biçerdöverlerle hasat yapılan alanlarda biçim boyunun yüksek tutulması, bu alanları anız yakma için potansiyel tehlike alanı yapmaktadır. Bunun en önemli nedeni, üreticilerimizin bir sonraki ekecekleri ürün için zahmetsiz tarla hazırlığı yapmaktan kaynaklanmaktadır. Bir kısım üreticilerimizde tarlasındaki hastalık ve zararlıların yakmak suretiyle yok olacağını düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat anız yakma çok sayıda olumsuz duruma yol açılmaktadır. Topraktaki organik madde,  yüzeye yakın kısımda bulunan yararlı mikroorganizmalar yok olmaktadır. Toprak, su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir duruma gelmektedir. Yangınla birlikte çevredeki orman, meyve ağaçları, çalılar, telefon ve elektrik hatları, yerleşim yerleri ve toprak üstü canlıları zarar görmekte, demir ve kara yolu ulaşımı tehlikeye düşmekte,  aynı zamanda çevre ve hava kirliliğine yol açmaktadır. Yanan anızın, hem toprak üstü canlılarına hem de anız artıkları ile beslenen yaban hayvanlarına zarar vermesi sonucu doğal denge bozulmakta, toprak yüzeyinde belli bir derinlikteki verimli katmanın kaybedilmesine neden olmaktadır. Toprak oluşumu çok uzun süreler alan bir işlemdir. Bu işlemin doğal faktörlerle gelişmesi; su rüzgar gibi etkenleri içerisinde barındırır ve milyarlarca yıl alır. 10 ila 20 cm kalınlığındaki verimli bir toprak tabakasının oluşması binlerce yıl alırken bu tabakanın erozyon sonucu yok olması sadece seneler sürmektedir.”

Anız Yakmanın Cezası Var

Anız yakma ile ilgili cezaların yetersiz kaldığını belirten Serpi şunları söyledi “Cezaların caydırıcılığı arttırılmalıdır. 2020 yılında anız yakanlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2020/1 Nolu Tebliğ’inin, ” 1″ bendinde “Anız yakanlara her dekar için 73,68 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılır.” hükmü yer almaktadır.”

İslam Canlıya Eziyeti Yasaklar

Din adamlarının anız yakmanın haram olduğunu beyan ettiklerini belirten Serpi, anız yakmanın geleceği yakmak olduğunu söyleyerek, “Bir hayvanın keyfiyen öldürülmesi ile yakılan anızda ölen binlerce canlının durumu aynıdır. Anızla birlikte aynı zamanda binlerce canlının yakılması vahşettir, büyük günahtır. Hz. Muhammed “Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez” buyurarak, etrafımızdaki canlılara hangi gözle bakmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini bize göstermektedir. Anız yakılması gibi çağdışı bir uygulamadan vazgeçilmesi gerekir” dedi.

Anız Yangınları, Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor

Anız yangınlarının önüne geçmek, işini düzgün yapan üreticilerimizi kollamak ve ödüllendirmek için azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirten Serpi, anız yangınlarının geleceğimiz ve gıda güvenliğimiz açısından son derece önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

Serpi, “Anız yakma gibi çağdışı uygulamalara son verilmesi, çiftçiye yeni önerilerinin sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Anız yakmanın zararları konusunda çiftçilerimiz, yeterli ve doğru bilgiyle buluşturulmalıdır. Tarımsal desteklerden çiftçilerin faydalanabilmesi için anız yakmama koşulu getirilmelidir. Anız yakmayan çiftçilere daha yüksek miktarda destek verilmelidir.” dedi.

14Haz

UHK’den Organik Madde Seferberliği Çağrısı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Üyesi ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, tarımdaki verimlik ve yüksek maliyete neden olan topraktaki organik madde eksikliğinin; “Organik Madde Seferberliği” ile çözüme kavuşturulabileceğini açıkladı.
Topraktaki canlılığın birçok bileşenin bulunmakla birlikte, ana bileşenin organik madde olduğunun altını çizen Sade, organik madde miktarının sınır değerin altında düştüğü toprakların canlılığının da o oranda azaldığını, yapısının ve unsurlar arasındaki dengenin bozulup ‘Ölü toprak’ olarak adlandırıldığını belirtti.
İdeal bir toprağın yüzde 5’inin organik madde olması gerektiğini belirten Rektör Sade; “Bu ideal yapıya Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim kuşağında ulaşılması zor olduğundan hareketle, organik madde yeterliliği olarak yüzde 3 kabul edilmektedir. Ancak ülkemizin birçok tarım bölgesinin kurak iklim kuşağında olması, hasat artıklarının yok edilmesi, organik gübrelerin tarımsal üretim dışı kullanılması, yanlış toprak işleme gibi nedenlerle organik maddenin çoğunlukla yüzde 2’nin altında, hatta yüzde 1’in olması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ülkemiz tarım topraklarının önemli bir düzeyinde organik madde miktarı yetersiz düzeyde olup, bu durum önemli verimlilik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Anızlar ve hasat artıkları değerli organik madde kaynaklarıdır. Bu değerli artıklar farklı gerekçelerle yakılıp, yok edilebilmektedir. Bu işlemle hem de birçok ek zararlara sebep olmaktadır. Bunların yanında sık işleme, devirme ve parçalama gibi toprak işleme yöntemleri aşırı havalanma sonucu topraktaki organik materyalin hızlı parçalanmasına ve organik maddenin hızla tükenmesine neden olmaktadır.” dedi.
Prof. Dr. Bayram Sade, verimliliğin ana unsuru olan organik madde ile ilgili yapılması gerekenleri de şu şekilde ifade etti:
“Böylesine tarımı etkileyen ve verimlilik sorunu oluşturan, yüksek maliyete neden olup, ekonomik üretimden uzaklaştıran bir konunun; kamu, belediyeler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşların dahil olacağı “Organik Madde Seferberliği” ile ele alınacak bir yaklaşımla çözüme kavuşturulabilir.
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan organik gübrelere ve mineral katkılı Organik gübrelere verilen destekler artırılarak devam ettirilmelidir.
Anız yakmanın zararları ile ilgili eğitim çalışmaları yürütülmesi, sap parçalayıcıların desteklenmesi ve hukuki müeyyidelerin tavizsiz uygulanması önemlidir. Hasat artıklarının mutlaka tarlada kalması sağlanmalıdır.
Kök kanallarının muhafazası, toprak yapısının korunması, organik madde parçalanmasının hızlandırılmaması için; doğrudan ekim, azaltılmış toprak işleme, dikey toprak işleme gibi aynı zamanda toprağı koruyucu yöntemlerin yaygınlaştırılması üzerine çalışılmalıdır. Toprağı deviren ve parçalayan ekipmanlar yerine bu tür ekipmanların daha güçlü desteklenerek kullanımları özendirilmelidir.
Farklı kök sistemi, yetiştirme istekleri ve konukçuları olan bitkilerin art arda ekilmesi şeklinde ifade edilen münavebe toprak organik maddesinin korunması ve verimlilik açısından önemlidir. Desteklerin münavebe şartına bağlanması uygulanması geliştirilerek devam ettirilmelidir.
Üreticilerin özellikle hayvan gübrelerini olgunlaştırmalarını sağlayacak sistemleri kurmalarını sağlayacak programlar uygulanmalı, olgunlaştırılmış gübrelerinin tarım topraklarına katkılarının çok daha büyük olacağı gerçeği benimsetilmelidir.
Organik gübre dağıtıcı ekipmanın daha çok üretici örgütleri aracılığı ile desteklenmesi ve kiralama yolu ile üreticilerin kullanımına sunulması ekonomik ve uygulanabilir bir program olarak kurgulanmalıdır.
Ana ürünlerin arasında kışlık ya da yazlık yeşil gübre bitkilerinin ekilmesi ve çiçeklenme döneminde toprağa karıştırılması özendirilmelidir.
Her üreticinin evsel ve çiftlik organik artıklarını olgunlaştıracakları kompost çukuruna sahip olması özendirilmeli, geri dönüşümün organik gübre olarak tarlaya olması yönünde programlar uygulanmalıdır.
Hayvancılığı yoğun yapan işletmelerin efektif biyogaz tesisine sahip olması ve enerji elde edildikten sonra kalan organik atığın tarım toprakları ile buluşturulması programları desteklenmelidir.
Şehir çevrelerinde yoğunlaşan tavukçuluk işletmelerinin gübreleri belediyeler organizasyonunda toplanmalı ve kurulan tesislerde olgunlaştırıldıktan sonra tarım toprakları ile buluşturulması yoluna gidilmelidir.
Sıfır atık projeleri her il ve ilçede yaygınlaştırılarak, atıkların kaynağında ayrıştırılması, kurulacak tesislerde organik atıkların olgunlaştırılması, zararlı unsurlardan arındırılması ve minerallerle de zenginleştirilerek organik gübre haline getirilmesi projeleri programlanmalı, bu projelerde belediyeler aktif görev almalıdırlar.”

27May

TMO Protein Cihazı Satışı Hakkında

TMO Genel Müdürlüğü tarafından 3 adet Perten marka Protein Tayin Cihazı satış ihalesi 28.05.2020 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak olup, ihale ilanı TMO internet sitesi ihaleler bölümünde yer almaktadır.

26May

Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan, 2020 Buğday Alım Fiyatını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 ürünü buğday alım fiyatını açıkladı. Hububat müdahale alım fiyatı bu sene de geçen sene gibi hasat öncesinde açıklandı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahil olarak üreticiden ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğdayı 1.650 liradan, arpayı 1.275 liradan, makarnalık buğdayı 1.800 liradan, çavdar- yulaf- tritikaleyi 1.250 liradan alacak.

Açıklanan fiyatlar geçen seneye göre; makarnalıkta yüzde 24.4, ekmeklik buğdayda yüzde 22.2, arpada yüzde 16 civarında artış gösterdi.

Geçen sene kilo başına 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılan prim miktarında artış yapılmadı. 2020 ürünü için çiftçiye kilo başına 10 kuruş destekleme primi ödenecek.

Bu fiyatlara ilave olarak çiftçimiz kiloda 10 kuruş ürün primi ile birlikte mazot, gübre, sertifikalı tohum ve diğer desteklemelerle toplam ton başına 230 lira ilave bir gelire kavuşacak.

Açıklanan fiyatların müdahil fiyatlar olduğuna dikkat çeken Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, bunun piyasaya verilen bir mesaj olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Açıklanan müdahil alım fiyatı ile iç piyasa ile dünya fiyatları dengelenmiştir. Mahsul, serbest piyasa ve borsalarda bu fiyatların üzerinde işlem görecektir. Dünya’da ve Türkiye’de güncellenen raporlara göre bir rekolte artışı görünüyor. Ayrıca ton başına verilecek 230 liralık ilave desteklerle buğday üreticimizin eline ton başına 1900- 2000 lira kadar para geçecektir. Açıklanan hububat müdahil alım fiyatlarının bu açıdan olumlu olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

– Prim Desteği 20 Kuruş Olmalı

Geçen sene kiloda 5 kuruş olan prim desteğinin kiloda 10 kuruşa yükseltilmesi ve ilave destekler ile çiftçimizi buğday ekimine ısındırmaya başladığını belirten Taşpınar; ” On yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının geçen yıla kadar 7 milyon hektara düşmesi en büyük tehlikedir. Türkiye, hammaddesi buğdaya dayalı un, makarna, bulgur gibi ürünlerin ihracatında dünyada önemli bir yere sahiptir. Türkiye, ithal ettiği buğdayı yurt içinde işleyerek mamul madde olarak ihraç etmekte ve bundan dolayı ülkemiz döviz kazanmaktadır. Biz istiyoruz ki ihraç ettiğimiz ürünlerin hammadde ihtiyacını en yüksek oranda yurt içinden karşılayalım, başka ülkelerin çiftçisini değil kendi çiftçimizi destekleyelim. Yeni sezonda çiftçinin girdilerle daha çok desteklenmesi ve stratejik öneme sahip buğdayın prim desteğinin en az 20 kuruşa yükseltilmesiyle birlikte ekim alanlarına bağlı olarak buğday rekoltemizi de arttıracaktır.”

– Lisanslı Depo Avantajlı

Çiftçilerin lisanslı depoları kullanmalarının menfaatlerine olacağını da belirten Taşpınar; ” Ürünlerin lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75’ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânı ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur.” diyerek yeni hasat sezonunun çiftçiye, sanayiciye, tüccara ve nihai tüketiciye hayırlı olmasını diledi.

26May

2019 Sektörel Değerlendirme Paneli

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası iş birliği ile Şanlıurfa’da “2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli’ni gerçekleştirildi. Panelde, stratejik ürün olan buğdayda ekim alanlarının azaldığının altı çizilerek, sürdürülebilir bir hububat tarımı için nitelikli ve stratejik üretimin esas alınması gerektiğine dikkat çekildi.

UHK 2019 HUBUBAT PANELİ ŞANLIURFA’DA YAPILDI
Medeniyetin, tarımın, buğdayın ilk başladığı yer olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin bulunduğu Şanlıurfa’da gerçekleştirilen panele; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, İK Tarım Üssü Başkanı İsmail Kemaloğlu, civar borsa başkanları, akademisyenler, UHK Yönetim kurulu üyeleri, üreticiler, sanayiciler ve çok sayıda tarım paydaşı katıldı.

KAYA: SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI
Panelin açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, “Hem çiftçimizin sorunlarını hem ekim alanları sorularını ortak bir şekilde çözüme kavuşturmak, ilimiz, ülkemiz, çiftçimiz, sanayicimiz, tüccarımız açısından sektörü daha ileriye götürebilmek için yapılması gerekenleri yetkili kişilerle, hocalarla burada tartışacağız. Sektörde hem enerji bakımından hem de sulanma bakımından sıkıntılar yaşanıyor. Bunların çözüme kavuşturulması, Bakanlığın bu noktası desteklerini arttırması gerekmektedir. Ayrıca çiftçinin girdi maliyetleri yüksek. Bu noktada neler yapılabileceğini toplantı sonunda öneriler şeklinde hazırlayıp Bakanlığa ileteceğiz” diye konuştu.

TAŞPINAR: DESTEKLEMELER ARTTIRILMALI
UHK Başkanı Özkan Taşpınar, buğdayın yoğun bir üretiminin sağlanabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Havza bazlı destekleme modelinin mutlaka çalıştırılması gerektiğini ifade eden Taşpınar, şunları söyledi: “Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemez. Buğday ekim alanlarında görülen düşüş, gıda güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi koruma rolünün dengelenmesi ve psikolojik sınırların ötesinde gerçekçi yaklaşımlar ortaya konulması gerekmektedir. Hükümetimizin geçen dönem açıkladığı alım fiyatlarının ve verilen desteğin arttırılacak olmasıyla hububattan kaçışın bu sezon duracağını hatta bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Buğdaya verilen ve yıllardır aynı kalan 5 kuruşluk desteğin 10 kuruşa çıkarılması çok olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiş ve takdirle karşılanmıştır. Ancak hissedilir bir etki oluşturması için desteklerin bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve kurak alanlarda bu desteğin 25- 35 kuruş’a yükseltilmesi dezavantajlı olan bu bölgelerde buğday üretiminin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Biz istiyoruz ki mamul madde ihracatı karşılığı buğdayın tamamını ya da daha fazla kısmını yurt içinden karşılayalım.”

Tarım arazilerimiz de çok önemli dereceler de bir daralma meydana gelmektedir” diyen Taşpınar, “Bu, sadece inşaat yapmakla daralmıyor, sel felaketleri ve arazinin ekilemez duruma gelmesi gibi problemlerin de yaşanması arazilerin daralmasına neden oluyor. Nüfus oranı sürekli artış gösterirken, tarım arazileri de buna karşı azalıyor. İlerideki süreçte milletin karnını doyurabilmesi için kesinlikle betonlaşmanın karşısında durmalıyız. Bu konu ile ilgili Bakanlığımız birinci sınıf tarım arazilerinde inşaatların yapılmaması için önlem alıyor” ifadelerini kullandı.

ÇEVİK: NİTELİKLİ VE STRATEJİK ÜRETİM ESAS ALINMALI
“Ülkemiz açısından ise tarım arazilerimizin yüzde 75’ini kaplayan hububat ürünleri, bitkisel ve hayvansal üretimimizin omurgasını oluşturmaktadır” diyen Çevik, şunları kaydetti: “Ancak hububat üretimimizde riskli bir durum mevcuttur. Özellikle buğday üretiminden kaçış endişe oluşturacak boyutlara doğru gitmektedir. 2018-2019 ekim sezonunda buğday ekim alanları % 3 dolayında azalarak, üretim 19 milyon ton seviyelerinde kaldı. Artan nüfusu, gıda güvenliğini ve tohumluk miktarını da dikkate aldığımızda ülkemiz her yıl en az 20-21 milyon ton buğday üretmek zorundadır. Üreticiyi buğday ekimine yeniden yönlendirmek için desteklemeler başta olmak üzere yeni teşviklere ihtiyaç vardır. 2020 yılı itibariyle tarıma ayrılan kaynakların toplamı 33,4 milyar TL. Tarım sektörü açısından önemli olan bu kaynağı verimli kullanmaktır. Sürdürülebilir kendini yenileyen bir destekleme modeli oluşturulmalı, planlamalar yapılmalıdır. Ülkemizde buğdayda esas sorun üretim değil, kalite sorunudur. Bu olgunun çözümü ancak tüm tarım paydaşlarının birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Kalitenin temelinde nitelikli tohumluk kullanımı da önem arz etmektedir. Verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen süne, hastalık ve yabancı otla mücadele sürdürülmelidir. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve ekonomik ölçekte üretim yapma imkanı sunan arazi toplulaştırması da hızlandırılmalıdır.”

“Sürdürülebilir bir hububat tarımı için nitelikli ve stratejik üretim esas alınmalıdır” vurgusu yapan Çevik, sözlerini şöyle tamamladı: “Tarım sektörü de aynen sanayi sektörü gibi kendisini rekabete hazırlamak zorundadır. Unutmamak gerekir ki; tarımın ihmalinin sonucu, dışa bağımlılıktır. Tarımın anavatanı olarak ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefiyle Cumhuriyetin 100. Yıldönümü olan 2023 yılına yaklaşırken, gıda güvenliği ve pazarlaması ile küresel bir güç olmalıyız.”

TÜRKTEMEL: TARIM ŞURASI FAYDA GETİRECEK
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel, Tarım Şurası’nda alınan kararların uygulanacağını belirterek, Bakanlığın tarımsal üreticinin her zaman yanında olduğunu ve bütçe çerçevesinde en yüksek oranda destek verdiğini ifade etti.

Moderatörlüğünü KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve UHK Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi’nin yaptığı panele konuşmacı olarak; Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Başkanı Ali Kırali, İK Tarım Üssü İsmail Kemaloğlu, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, , UHK Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özberk, Şanlıurfa Ticaret Borsası Adına Prof. Dr. Turan Binici katıldı.

Toplantı sonunda hazırlanan “2019 Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli” Sonuç Raporu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2019 Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli Sonuç Raporu

26May

Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe

“Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” toplantısına katılan UHK Başkanı Özkan Taşpınar, tarihin her safhasında var olan tarımın, sanayi ve teknolojik gelişimin de temelini oluşturduğunu belirterek, “Tarımı zenginlik sembolü haline getirelim” dedi.

‘Tarım zenginliktir’

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme, Eğitim ve Araştırma Vakfı (BESVAK) iş birliğiyle, buğdayın ilk yetiştirildiği ve una dönüştürülerek ekmek yapıldığı yer olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de, “Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve buğdayın da anavatanı olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin önemine dikkat çekilerek, gıda güvenliği açısından buğdayın önemine bir kez daha dikkat çekildi. Etkinliğe, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Borsalar Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, BESVAK Başkanı Selahattin Dönmez, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, milletvekilleri, bürokratlar ve tarım paydaşları katıldı.

TUSAF ve BESVAK’ın düzenlediği “Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” toplantısına katılan Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, tarımın tarihteki önemine değinerek, tarımda Dünya’da ilk 5 ülke arasına girmenin Türkiye için hiç zor olmayacağına dikkat çekti.

Tarımın, insanın yaratılışı ile başladığını, tarımın insanlığı, insanlığın da tarımı geliştirdiğini dile getiren Taşpınar, su ve tarımın medeniyetler inşa edip, medeniyetler yıktığını, bunu geçmişi milattan 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe’de açıkça gördüklerini ifade etti. “Tarihin her safhasında var olan tarım, sanayi ve teknolojik gelişimin de temelini oluşturmuştur. Bugün, sanayide gelişmiş olup da tarımda gelişmemiş hiçbir ülke yoktur. Bu tesadüf olamaz” diyen Taşpınar, şunları söyledi: “Ülkemizde tarımda teknoloji kullanımı, sertifikalı tohum teşviki, verilen destekler ile azalan tarımsal alanlarımıza rağmen rekolte düşmemiş hatta bir miktar artmıştır. Bu olumlu gelişmedir. Ancak artan nüfus ve beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte gıdaya ulaşım ve güvenliği eskiye göre daha stratejik bir durum almıştır. Avrupa’da birinci, Dünya’da 7. büyük tarım ekonomisi olan Türkiye, tarımsal toprak kaynakları olarak da dünyada 17. Sırada. Un sanayisi başta olmak üzere gıdada net ihracatçı bir ülkeyiz. Bundan gurur duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya bizlere sorun yaşattığı kadar önemli fırsatlar da sunmaktadır. Bu açıdan diğerleri yürürken bizi koşturacak politikalar ve stratejileri hızla üretmemiz hayati önem arz etmektedir. Bu anlayışla tarımda Dünya’da ilk 5 ülke arasına girmek hiç zor olmayacaktır. Burada her kesime büyük görev hatta yeri geldiğinde fedakârlık da düşecektir. Biz buna hazırız. Yeter ki doğru hedeflere doğru adımlar atalım, tarımı zenginlik sembolü haline getirelim” dedi.

Buğday Ekim Alanları Kritik Seviyede

Türkiye’de hububat üretimden özellikle buğday üretiminden kaçışın endişe oluşturacak boyutlara doğru gittiği uyarısında bulunan Taşpınar, şu değerlendirmede bulundu: “Beslenmemizin en temel ürünü olan buğday ekim alanları kritik seviyeye gelmiştir. Bu durum un sanayi, yem, makarna ve bisküvi sanayinin hammadde teminindeki belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Tüketiciyi korumak üreticiyi korumaktan başlar. Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemez. Buğday ekim alanlarında görülen düşüş, gıda güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi koruma rolünün dengelenmesi ve psikolojik sınırların ötesinde gerçekçi yaklaşımlar ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle buğday ve ekmek üzerinden yapılan spekülasyonların önüne geçilmelidir.”

Verimliliğin önündeki en önemli engellerden birisinin de topraklardaki organik madde yetersizliği olduğunu belirten UHK Başkanı Özkan Taşpınar, ‘organik madde seferberliği’ çalışması yapılması gerektiğini söyledi. “Gelecek suyun akışını seyredenlerin değil, suyun akışına yön verenlerin olacaktır” diyerek İç Anadolu, Doğu Anadolu ve geçit bölgeleri gibi su eksikliği olan alanlarda dış havzalardan su getirilmesine yönelik fizibil bulunan projeler yatırım programlarına alınmalı ve hızla uygulama safhasına geçilmesi gerektiği uyarısında bulunan Taşpınar, şöyle konuştu: “Gerekçe ne olursa olsun tarım ve tarım kesimi ihmal edilemez. Unutmamak gerekir ki; tarımın ihmalinin sonucu, dışa bağımlılıktır. Biz üretmek zorundayız, çalışmak zorundayız. Tarım ve orman bakanımızın 2019-2023 dönemini; ‘Tarım Ve Orman Yönetiminde Yapısal Reformlar’ dönemi olarak ilan etmesini bu açıdan çok önemsiyoruz. Türkiye, tarımsal üretimde ve tarımsal ticarette parlayan bir yıldız olmayı hak edecek; toprağa, iklime, bilgiye ve insan kaynağına sahiptir. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde ortak akıl etrafında birleşelim.”

Buğday Ekimini Yüzde 25 Arttırmalıyız

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u Göbeklitepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bölgeye verilen önemin un sektörü olarak kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi. Ulusoy da buğdayda ekim alanlarının arttırılması gerektiğini vurgulayarak, un sanayisinin 20 milyar lira büyüklüğe ulaştığını belirtti. Türkiye’nin buğday üretiminde kendisine yettiğini, ekim alanlarının azalmasıyla ortaya çıkan açığı verimdeki artışla kapattıklarını, ancak bu durumun ileride sorun oluşturabileceğini ifade eden Ulusoy, “Stratejik açıdan önemi büyük olan buğdayın ekiminin desteklenmesini ve bu yöndeki çalışmaların hız kazanmasını istiyoruz. Buğdayda üretim miktarımızı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mevcudun en az yüzde 25’i kadar artırmalıyız” diye konuştu. Ulusoy, “Sanayicilerimiz şu anda 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve dünya nüfusunun yüzde 90’mm yaşadığı bu ülkelerde Türk unu tüketiliyor. Un sanayicileri, dünya un ticaretinin 3’te birini tek başına gerçekleştiriyor. 6 yıldır dünya ihracat şampiyonu olmasını sağlayan sanayicilerimiz, 2018’de de yeni bir dünya rekoruna imza attı. Geçen yıl 3,5 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon dolar girmesini sağladı. 2019’daki un ihracatı hedefi 3,6 milyon ton, buradan 1 milyar 250 milyon dolar gelir elde etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Beslenme Eğitimi ve Vakfı (BESVAK ) Başkanı Selahattin Dönmez de, buğdayın ve ekmeğin vazgeçilmez bir besin olduğunu hatırlatarak, “Sağlıklı yaşam için tam tahıllı ürünlerin tüketilmesi gerekiyor. Bu noktada sağlıklı unun ve ekmeğin tüketiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu tür toplantıları oldukça önemsiyoruz” dedi

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu da dünyada 130’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve sektörde lider olduklarını söyleyerek, şu bilgiyi verdi: “Değirmen makine imalatçıları 2017 itibarıyla 1,36 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl da resmi olmayan rakamlara göre yüzde 36 arttı.”

Toplantının ardından katılımcılar, Göbeklitepe Ören Yeri’ni gezerek, burada bölge hakkında bilgi aldı. Etkinlik, “Tarımın Anavatanı Anadolu” başlıklı oturumla sona erdi.

Yazı dolaşımı