07Haz

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2023 ürünü buğday alım fiyatını açıkladı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahil olarak üreticiden ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğdayı 8.250 TL, makarnalık buğdayı 9.000 TL, arpayı ise 7.000 TL alacak şekilde açıklama yaptı.  Ayrıca geçen yıl buğdaya 1.000 TL, arpaya 500 TL olarak uygulanan ve sadece TMO’ ya ürününü getiren çiftçi için ödenen destekleme primi çiftçimiz TMO veya sanayicimize tüccarımıza kime satarsa satsın bu primden faydalanması sağlanmıştır. İlave prim ödemesinden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tüm üreticilerimiz ÇKS’deki kayıtlı üretim miktarları oranında yararlanabilecek. Destekleme primi ile birlikte çiftçimiz bu yıl buğdayını 9.250 TL, arpasını da 7.500 TL’den değerlendirmiş olacak.

Açıklanan fiyatların müdahil fiyatlar olduğuna dikkat çeken Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, bunun piyasaya verilen bir mesaj olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Raporlarımızda ekim alanlarındaki değişim, yağış miktar ve dağılımları ile verim üzerine etken lokal faktörler birlikte değerlendirildiğinde Türkiye buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına göre; Nisan sonu verilerine dayanarak yüzde 3,75 artarak 20,750 milyon ton, arpa üretiminin %7,5 artışla 8,6 milyon ton olacağı ve mayıs ayının yine yağışlı geçmesi de yine rekoltede önemli bir artış yapacağı belirtilmiştir. Küresel buğday üretiminin de bir önceki yıla göre 1,5 milyon ton artışla 790 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Buna bağlı olarak dünya fiyatlarında da ciddi bir gevşeme hakim olmuş, yurtiçi piyasalarımız da bundan etkilenmiştir. Türkiye buğday maliyetlerinin ortalama sulu ve kuru alanlar olmak üzere 6.880 ila 6.640 TL olduğu göz önüne alındığında açıklanan müdahil alım fiyatıyla çiftçimize yüzde 35’lik bir refah payı verilmiş, dünyada yaşanan gelişmeler gözetilmiş, iç piyasa ile dünya fiyatlarının üzerinde açıklanan hububat müdahil alım fiyatlarının bu açıdan piyasanın beklentileri doğrultusunda olduğu kabul görmüştür. Çiftçimizi buğday ekimine teşvik edecek alım fiyatlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal’a teşekkür ederiz.” diyerek, yeni hasat sezonunun çiftçiye, sanayiciye, tüccara ve nihai tüketiciye hayırlı olmasını diledi.

TMO ALIMLARINA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 1. TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (230 nokta) alım faaliyeti gösterecektir.
 2. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir.
 3. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.
 4. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.
 5. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.
 6. Üreticilerimiz lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği (750 TL’ye kadar), araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75’ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânları bulunmaktadır.
 7. Bakanlığımız tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında; ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına Buğdayda 1.000 TL, Arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği verilecektir.
 8. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan üreticilerden ürün bazında ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacaktır.
 9. TMO işyerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır.
 10. Boşaltma ücreti alınmayacaktır.
 11. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılacaktır.
 12. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecektir.

2023 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI

MAKARNALIK BUĞDAYLAR MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup) 9.000

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 8.250

EKMEKLİK BUĞDAYLAR EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 8.250

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 7.500

ARPA (2. Grup) 7.000

ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE (2. Grup) 6.000

Ekmeklik Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat verilecektir. Bu şekilde 1. Grup Ekmeklik Buğday fiyatı ton başına 8.350 TL olacaktır.

Makarnalık Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat verilecektir. Bu şekilde 1. Grup Makarnalık Buğday fiyatı ton başına 9.100 TL olacaktır.

Arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat uygulanacaktır. Bu şekilde 1. Grup Arpa fiyatı ton başına 7.100 TL olacaktır.

Üreticilerimizin Dikkat Edeceği Hususlar;

TMO’ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,

Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB’e üye olmaları,

Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi, gerekmektedir.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden (www.tmo.gov.tr), TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

ANLAŞMALI BANKALAR: Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank T.A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası