UHK

Ulusal Hububat Konseyi
Bilgilendirmeler

Günlük Piyasa ve Borsa Fiyatları, Uluslararası İhracat Fiyatları, İstatistik Grafikleri ve Tabloları, Ürün Değerleri

Günlük Bülten

Grafikler

Tablolar

Basında UHK

Ulusal Hububat Konseyi İletişim Bilgileri. Devamı…

UHK

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu

Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve temsilini sağlamak, Ayda en az bir kez toplanarak Konsey amaçları doğrultusunda hububat ve ilgili sektörlerde ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirmek ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, alınan kararları uygulamak, sonuçlarını izlemek.

Homepage 02